Om DRS Mark & Anläggning

Drs mark och anläggning grundades 2005 av Arve och Tomas segerljung, far och son. Då fick företaget namnet Dräneringsspecialisten, Dräneringar var då det mest förekommande arbetet. Och sätet var i Spöland, Vännäsby

Därifrån har företaget Vuxit och utvecklats, och idag jobbar vi mest som underentreprenörer till större byggföretag Ca  80% med Grundläggning, Vatten och avloppsledningar, finplaneringar mm.

Men även till viss del åt privatpersoner Ca 20%  med tex. husgrunder och dräneringar.

Idag är vi 15 anställda. Däribland finns Markarbetare, maskinförare, mättekniker, Snickare, mekaniker, ekonomi och kontorspersonal.

Under denna tillväxt tog man även beslutet att ta in nya delägare, byta namn till Drs mark och anläggning (Drsma sverige AB) ,Och flytta verksamheten till Umeå.