Referenser

Ladda ner lista på utförda jobb.

Några projekt vi fotat .

Västra stranden 1 & 2 

På Västrastranden utförde vi grundläggning samt VA arbeten inför bygge av fyra stycken huskroppar på totalt 173 lägenheter samt två underjordiskt parkeringsgarage på uppdrag av Rekab Entreprenad AB.

I projektet ingick även färdigställande av utemiljöer, så som plantering grönytor, plattläggning, lekplatser m.m.

Kruthornet

Vårt projekt Kruthornet färdigställdes under 2020, beställare Umeå kommun.

Grundlagt för en förskola på 1400 kvadratmeter. Färdigställande av utemiljö med lekutrustning, gräsytor med plantering och trall.

Referenser

Ladda ner lista på utförda jobb.

 

Några referenser vi fotat.

Västra stranden 1 & 2 

På Västrastranden utförde vi grundläggning samt VA arbeten inför bygge av fyra stycken huskroppar på totalt 173 lägenheter samt två underjordiskt parkeringsgarage på uppdrag av Rekab Entreprenad AB.

I projektet ingick även färdigställande av utemiljöer, så som plantering grönytor, plattläggning, lekplatser m.m.

Kruthornet

Vårt projekt Kruthornet färdigställdes under 2020, beställare Umeå kommun.

Grundlagt för en förskola på 1400 kvadratmeter. Färdigställande av utemiljö med lekutrustning, gräsytor med plantering och trall.

DRS Mark & Anläggning

Tomas Segerljung, VD

070 – 620 24 65

tomas@drsmark.se

Pontus Frohm, Projektledare

070 – 328 65 67

pontus@drsmark.se

Besöksadress

Kabelvägen 20B 
90133 Umeå

Se karta

 

Sociala medier

Du kan följa oss på Instagram & Facebook.

 

Arbeta hos oss

Vi söker just nu ingen personal. Men skicka en spontanansökan så läser vi den.

ansokan@drsmark.se